Aanvraag van een EU-vergunning in Nederland

In Nederland is de NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) verantwoordelijk voor het uitgeven van EU-Transportvergunningen en heeft volgende documentatie nodig voor het verstrekken van deze vergunning.

  1. een bewijs van goed gedrag van de bedrijfsleider. Dit document kunt u verkrijgen voor een bedrag van € 15 bij de gemeente waar u woonachtig bent.  Op het moment dat de transporvergunning wordt aangevraagd, mag dit bewijs niet ouder zijn dan 2 maanden. Staan er aantekeningen op uw bewijs van goed gedrag, zal de commissie van goedkeuring van de NIWO een besluit nemen voor wat betreft het goedkeuren of weigeren van uw vergunning. In geval van weigering zal er een nieuwe bedrijfsleider aangenomen moeten worden en anders wordt de hele aanvraag geweigerd.
  2. het bewijs van „professionele geschiktheid“. U beschikt voor een professionele geschiktheid indien u bijvoorbeeld uw ondernemersdiploma behaald heeft of indien u uw papieren heeft als transportondernemer. Bij de Kamer van Koophandel vindt u een overzicht van erkende beroepen. Het is niet vereist dat de bedrijfsleider een bewijs van „professionele geschiktheid“ in zijn bezit heeft. De firma kan een vakkundige persoon (transportmanager) in dienst nemen, die oftewel zijn Ondernemersvaardigheden behaald heeft, oftwel in het bezit is van een diploma als transportondernemer. Deze werknemer zal in het handelsregister als „hoofd Transport“ worden aangemeld en is controleert de totale logistieke afdeling. De transportmanager is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering! Indien uzelf niet beschikt over de vereiste papieren, kan het LCK bemiddelen bij het vinden van de juiste vakkundige persoon.
  3. een vermogensbewijs. Het vermogensbewijs kan verkregen worden door financiële waarden of onroerende goederen, door een storting op de nieuwe rekening-courant of door een taxatierapport. Het taxatierapport (b.v. van een voertuig in eigendom) moet door een specialist opgesteld worden. Men kan een vermogensbewijs ook verkrijgen door een combinatie van financiële waarden en onroerende goederen. De kosten voor het oprichten van de firma en de domiciliëring kunnen meegenomen worden in het bedrijfskapitaal. De hoogte van het bedrijfskapitaal is afhankelijk van het aantal vergunningsbewijzen (afschriften). De transportvergunning moet altijd op de plaats van vestiging van de firma gearchiveerd worden. Het bedrijfskapitaal bestaat uit € 9.000 voor de vergunning + een afschrift en voor elk extra afschrift € 5.000. Indien men dus maar 1 voertuig wil inzetten, is een vermogensbewijs van € 9.000 vereist en indien gebruik wordt gemaakt van 2 voertuigen, is een vermogensbewijs van € 9.000 + € 5.000 = € 14.000 noodzakelijk en bij 3 voertuigen € 9.000 + € 5.000 + € 5.000 = € 19.000. Het vermogensbewijs moet door een Nederlandse accountant door middel van een openingsbalans opgesteld worden.

Zodra u aan de eisen voldaan heeft, kunnen wij uw transportvergunning bij de NIWO aanvragen. Vanaf de datum van aanvraag moet de NIWO binnen 8 weken hierover een beslissing nemen. De duur van deze aanvraagsbeslissing hangt af van het aantal lopende aanvragen.Over het algemeen verwerkt de NIWO de aanvragen tijdig, het is mogelijk dat de vergunning al binnen 14 dagen goedgekeurd wordt.