Aanvraagprocedure & transportvoorwaarden

Om een transportvergunning te verkrijgen om goederen binnen de Europese Unie te vervoeren, werd een uniforme aanvraagprocedure opgesteld, maar helaas leidt deze procedure in verschillende lidstaten door suplementaire voorwaarden tot een concurrentiewedstrijd.

Wij willen vanuit deze plaats niet over de zin en onzin van zulke nationale overheidsbeslissingen discussiëren, maar ons concentreren op het bereiken van een Nederlandse EU-transportvergunning.

De NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) is voor de uitgave van de EU-transportvergunning verantwoordelijk en eist voor de opmaak van deze vergunning een bewijs van goed gedrag, een bewijs van professionele geschiktheid en een bewijs van vermogen. Verder informatie hieromtrent vindt u via de betreffende links van verschillende thema’s.

Nadat u het BTW-nummer ontvangen heeft, kunnen wij een Nederlandse EU-transportvergunning voor uw bedrijf aanvragen. Wat wij daarvoor nodig hebben, kunt u onder het hoofdstuk „Aanvragen van een transportvergunning“ op deze website nalezen.

Bij deze nog een advies voor uw eigen voordeel:

Het LCK is met de Belastingsdienst Maastricht de verplichting aangegaan om de boekhouding voor uw firma af te handelen en alle belastingverklaringen voor het bedrijf te verzorgen. Ook is het LCK verplicht „Onregelmatigheden betreffende de bedrijfsvoering“ direct bij de Belastingdienst te melden. Op deze manier kan vermeden worden dat buitenlandse ondernemers misbruik maken van de ondernemersvriendelijke samenwerking van de Belastingdienst met de bedrijven, wat kan leiden tot een opstapeling van een aanzienlijke belastingschuld.

Het LCK koestert de band met de Belastingdienst alleen al uit eigen interesse, om de „goede naam“ bij de Nederlandse overheid niet te schaden.

Ondernemers, die zich in Nederland willen vestigen, zijn altijd welkom! Als u uw nederlandse onderneming naar behoren leidt, zult u in dit land vanwege de lage belastingen en heffingen en vanwege de goede samenwerking met de ondernemersvriendelijke overheid en instellingen uw voordeel kunnen behalen!

Alle Nederlanse overheidsinstellingen, waarmee uw firma dient samen te werken spreken Duits (en natuurlijk Nederlands) met u! De daarbijbehorende kosten vindt u in onze prijslijst!