EENMALIG

Oprichting van een Engelse Limited
(BV) (Buitenlandse kosten)

1500,00 EURO

EENMALIG

Aanmelding van bedrijf in Nederland

1025,00 EURO

EENMALIG

Faciliteren van de communicatieverbindingen met doorstuurservice

150,00 EURO

EENMALIG

Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Buitenlandse kosten

0,00 EURO

EENMALIG

Inrichting van de boekhouding (rekeningschema)

300,00 EURO

EENMALIG

Inrichten van de loonadministratie bij Loonbureau NL

50,00 EURO

EENMALIG

Aanvragen van een transportvergunnung

600,00 EURO

EENMALIG

Goedkeuring van het bedrijfsvermogen door een Nederlandse bedrijfsanalyst

900,00 EURO

EENMALIG

Licentiekosten van het NIWO voor de vergunnung + 1 kopie (Buitenlandse kosten)

284,35 EURO

MAANDELIJKS

Huur voor een minikantoor type SD++, inclusief dienstenlevering (zie Served Office)

260,00 EURO

MAANDELIJKS

Raadpleging van een expert (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

OPTIE

Het maken van een bedrijfsstempel

50,00 EURO

OPTIE

Afhandeling van secretariaatswerkzaamheden

Op aanvraag

OPTIE

Layout voor briefhoofd, ontwerp van visitekaartjes en website (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

OPTIE

Voorziening voor een doelgericht krediet t.b.v. de verhoging van het bedrijfsvermogen (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

OPTIE

Mogelijkheid tot betaling in termijnen voor de kosten v.w.b. de oprichting van de firma (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

 

De kosten voor het oprichten van de firma en domiciliëring worden als inbreng bij het bedrijfsvermogen gerekend!