Vestiging Kerkrade (NL)

In Nederland konden we, na langdurige onderhandelingen met de Belastingdienst, tot een overkomst komen. De Nederlandse Belastingdienst gaf in het verleden alleen BTW-nummers uit wanneer men niet alleen beschikte over een eigen kantoor, maar ook tenminste een plaatsvervangende kracht in dienst had.

Buitenlandse ondernemers kunnen tegenwoordig onze vestiging gebruiken, als zij binnen ons kantorencomplex een eigen kantoorruimte (minikantoor/key unit) in gebruik hebben en zodoende kunnen aantonen dat zij hun onderneming ook daadwerkelijk vanuit Nederland leiden, dat wil zeggen, ook hier hun BTW en toeslagen afdragen.