EENMALIG  

  Oprichting van een Engelse Limited
  (BV) (Buitenlandse kosten)

1500,00 EURO 

EENMALIG 

Aanmelding van bedrijf in Nederland

1025,00 EURO 

EENMALIG 

Faciliteren van de communicatieverbindingen met doorstuurservice

    150,00 EURO 

EENMALIG

Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van  Koophandel (Buitenlandse kosten 

    0,00 EURO 

EENMALIG

Inrichting van de boekhouding (rekeningschema)

    300,00 EURO 

EENMALIG

Inrichten van de loonadministratie bij Loonbureau NL

      50,00 EURO 

EENMALIG

Aanvragen van een transportvergunnung 

    600,00 EURO 

EENMALIG

Goedkeuring van het bedrijfsvermogen door een Nederlandse bedrijfsanalyst

    900,00 EURO 

EENMALIG

Licentiekosten van het NIWO voor de vergunnung + 1  kopie (Buitenlandse kosten)

      284,35 EURO 

MAANDELIJKS

Huur voor een minikantoor type SD++, inclusief dienstenlevering (zie Served Office) 

    260,00 EURO 

MAANDELIJKS

Raadpleging van een expert (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

OPTIE

Het maken van een bedrijfsstempel

      50,00 EURO 

OPTIE

Afhandeling van secretariaatswerkzaamheden

Op aanvraag

OPTIE

Layout voor briefhoofd, ontwerp van visitekaartjes en website (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

OPTIE

Voorziening voor een doelgericht krediet t.b.v. de verhoging van het bedrijfsvermogen (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

OPTIE

Mogelijkheid tot betaling in termijnen voor de kosten v.w.b. de oprichting van de firma (Buitenlandse kosten)

Op aanvraag

 

De kosten voor het oprichten van de firma en domiciliëring worden als inbreng bij het bedrijfsvermogen gerekend!