Startkapital GBP 8.000

Wanneer een transportvergunning in Nederland noodzakelijk is, moet u over voldoende startkapitaal beschikken. Dit kapitaal moet overeenkomen met de gewenste vergunningsbewijzen. Als er maar 1 transportvergunning nodig is, moet dus het startkapitaal GBP 8.000 bedragen, bij 2 vergunningen € 14.000 omgerekend, enz. Wij kunnen u hier telefonisch meer over uitleggen.