Sozialabgaben in den Niederlanden

De Nederlandse overheid biedt de ondernemers en hun personeel naast gunstige loonbelastingen ook een heel gunstige pensioenbijdrage. Daarbij komt nog dat de bijdrage aan zorgkosten ook uiterst gering is.

Zo betaalt een Duitse inwonende en in Nederland werkzaam zijnde werknemer slechts een bijdrage van b.v. € 83,50 aan een Nederlandse zorgverzekeraar. In geval van ziekte bezoekt hij gewoon zijn Duitse arts. Een ander voordeel van een dienstverband in Nederland is een gunstige Nederlandse pensioenverzekering, want vanaf de betaling van de eerste bijdrage, wordt er al pensioenrecht opgebouwd.