Het oprichten van een gedegen BV

Wij starten uw succes in Nederland doordat wij voor u een degelijke Engelse BV oprichten.

Wij hebben een Engelse Limited verkozen boven een Nederlandse BV, niet omdat de Engelse Limited beschikt over het beste internationale handelsrecht, maar omdat deze rechtsvorm in Nederland hoog aangeschreven staat en in een kort tijdsbestek bedrijfsklaar opgericht kan worden. Vanaf de oprichting in Groot-Brittannië tot en met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, alsook de opening van een rekening-courant bij een Nederlandse bank, de facilitering van uw nieuwe Nederlandse communicatieverbindingen en uw aanmelding bij een Nederlandse zorgverzekeraar, hebben we 4 uur nodig.

Dit zou met een Nederlandse BV niet mogelijk zijn. Bovendien heeft deze rechtsvorm grote gerechtelijke nadelen voor buitenlanders, maar ook voor Nederlandse managers. Om die reden zijn er inmiddels al 17.000 Engelse Limiteds in Nederland aangemeld.

„Schoenmaker blijf bij je leest“, is een gezegde. Daarom laten we het hele proces van bedrijfsoprichting over aan een professional op dit gebied, namelijk de Logistic Consulting International Ltd. (LCI). De LCI is lid van onze groep en richt al gedurende 11 jaar Engelse Limited’s op, die daarna hun administratieve zetel naar filialen binnen en buiten de EU verplaatst hebben.