„ALL-IN“-boekhoudservice in Nederland

Goedkeuring door de Belastingdienst Maastricht

Het Logistic Center Kerkrade (LCK) werd door de belastingdienst Maastricht erkend als belasting- en boekhoudkantoor en werkt sinds haar oprichting op vetrouwelijke basis samen met de Nederlandse belastingdienst.

Internationaal boekhoudprogramma

Binnen het LCK wordt er gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma „QuickBooks“. Dit professionele programma kan internationaal ingezet worden en werd door de belastingdienst Maastricht goedgekeurd.

Boekhouding in alle valuta

Het multi-tenante boekhoudprogramma QuickBooks maakt het mogelijk om boekingen te verrichten in alle Europese valuta parallel aan de euro.

Maandelijkse punctuele evaluatie van de boekhouding d.m.v. de LCK-boekhouding

Maandelijkse verzending van baten- en lastenoverzichten naast winst- en verliesrekening enz., punctueel per mail aan de bedrijfsleider, ist bij het LCK een vanzelfsprekendheid. Deze snelle verschaffing van de cijfers is voor elke ondernemer onmisbaar voor de besluitvorming.

Bedrijfsoptimalisatie door het LCK

Voor kostenbesparing en verkoopoptimalisatie staan ervaren bedrijfsadviseurs ter beschikking, die maandelijks de bedrijfsresultaten met de ondernemer bespreken. In gezamelijk overleg met de ondernemer wordt er naar oplossingen gezocht die een permanente bedrijfsoptimalisatie tot resultaat hebben.

Loonadministratie door het LCK

Het LCK regelt voor u ook de loonadministratie. Zowel loonstroken van vaste medewerkers, uurloon- en onkostendeclaraties worden punctueel opgesteld en dan per mail verzonden aan de ondernemer en zijn personeel

Online belastingaangifte bij de belastingdienst

Het LCK werkt digitaal samen met de belastingdienst. Zo bent u er van verzekerd dat alle aangiftes correct en tijdig bij de belastingdient ingediend worden.

Balansvoorbereidingen door de LCK-boekhouding

Alle balansen worden in principe door het LCK opgesteld en nauwkeurig gecontroleerd. Aansluitend worden deze boekhouddata aan onze beëdigde Nederlandse accountant (AA-Accountants) overhandigd.

Balansopstelling door accountant

Onze accountant regelt daarna de jaareindeboekingen (afschrijvingen enz.), stelt de jaarstukken op en overhandigt deze aan het LCK. Aansluitend vindt er bij het LCK een balansbespreking plaats, waar de ondernemer, de financiëel medewerkster van het LCK en de accountant aan deelnemen. Daarna worden de jaarcijfers verzonden naar de belastingdienst en de Kamer van Koophandel ter publicatie.

Telefoondienst

Het LCK is van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur doorlopend bereikbaar onder het centrale nummer

0031 45 546 8 200

Alle medewerker (s) staan u in Duits of Nederlands te woord!

Ook zijn wij bereikbaar per mail en in dringende gevallen ook buiten kantooruren, ook op zaterdag en zondag via:

INFO@LCKL.EU