Wat doet een curator?

Een trustee is een rechtspersoon die op grond van een trustovereenkomst of op grond van de wet verplicht is de belangen van een andere rechtspersoon te behartigen.

Fiduciaires adviseren kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) over kwesties in verband met boekhouding, jaarrekeningen, belastingaangiften en belastingplanning, accountantscontrole, bedrijfsoprichtingen, successieplanning en onroerendgoedbeheer.

Wij zijn gespecialiseerd in de fiduciaire oprichting van vennootschappen en geven u graag advies!

Telefoon 0031 45 546 8 200 of info@lckl.eu

We spreken Duits en Engels