Domiciliëring voor de aanvraag van de transportvergunning

Voordat wij voor uw bedrijf een transportvergunning kunnen aanvragen, moeten wij u in Nederland vestigen. Wij noemen dat: domiciliëren!

Domiciliëren betekent dat wij:

  1. u een mini-kantoor in het Logistic-Center-Kerkrade (LCK) te huur aanbieden. De Nederlandse belastingwet eist, dat u deze werkplek met eigen kantoormeubels (tafel, stoel, afsluitbare archiefkast, kantoormateriaal enz.) moet inrichten. LCK stelt de communicatietechniek (telefoon, internet) ter beschikking. Het mini-kantoor moet door de manager, indien mogelijk, bezocht worden en zodoende voor de benodigde kantoorwerkzaamheden gebruikt worden. Als u plannen heeft om kantoorpersoneel aan te nemen, kunnen wij u behulpzaam zijn.
  2. voor al het personeel, ook voor de manager, bij de betreffende belastingdienst een BSN-nummer moeten aanvragen. Dit SoFi-nummer moeten de werknemers persoonlijk bij de belastingdienst afhalen!
  3. voor uw firma een inschrijving in het Nederlandse Handelsregister aanvragen moeten. Dit Kamer van Koophandelnummer dient door de manager persoonlijk te worden afgehaald.
  4. voor uw firma bij een Nederlandse bank een rekening-courant openen inclusief telebankieren. Dit contract zal door de manager persoonlijk bij de bank ondertekend moeten worden!
  5. voor uw firma de boekhouding en loonadministratie afhandelen.

Na het voltooien van de domiciliëring, moet wij uw bedrijf „startklaar“ melden bij de belastingdienst, zodat u de nodige zakelijke belastingnummers (vennootschaps-, loon- en omzetbelastingnummer) toegedeelt krijgt. Het omzetbelastingnummer is in Nederland tegelijkertijd uw BTW-identificatienummer.