Oprichting van uw bedrijf

Voordat wij uw transportbedrijf in Nederland vestigen, richten wij voor u een gedegen besloten vennootschap (BV) op om u persoonlijk voor eventuele bedrijfsrisico’s optimaal te beschermen.

Voor de duidelijkheid: U wilt graag als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn in een branche, die veel risico’s met zich meebrengt. Denkt u alleen al aan de mogelijke ongelukken, beschadigingen aan uw vrachten of zelfs diefstal hiervan, of de gevolgen van vertraagde leveringen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Als u van mening bent, dat u bovenstaande punten kunt verzekeren, dan moeten wij u helaas teleurstellen, want een verzekeringsmaatschappij is onverslaanbaar voor wat betreft de vindingrijkheid om een schadevergoeding niet te hoeven uitbetalen.

Conclusie: Beperk uw aansprakelijkheid, voordat u ook maar aan vervoeren begint te denken!

Vergunning en transport

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, die ook allemaal bij ons bekend zijn, maar laten we ons concentreren op de Nederlandse wetgeving.

Wat het vervoer betreft, staat het u natuurlijk vrij om in een vrachtwagen te stappen en te vertrekken. Helaas zult u niet ver komen!

U kunt zich beter vantevoren door ons laten adviseren en dan komt u verder!

FREE CALL UNIVERSAL:
00 8 00 21 22 55 55

Administratie en kantoor

Wij regelen de administratie van uw transportbedrijf u heeft de tijd om zich bezig te houden met uw klanten. Kortom: u rijdt – wij boeken!

De boekhouding van uw bedrijf kost u niet alleen veel geld, maar ze neemt ook veel tijd in beslag. En deze tijd heeft u hard nodig voor uw klantenwerving en –binding, maar ook voor uw logistieke planning en eventuele scholing van uw chauffeurs.

Een nog ergere situatie ontstaat als u zelf fungeert als chauffeur binnen uw bedrijf met maar 1 vrachtwagen of als u tijdens ziekte en verlof van uw personeel zelf moet inspringen.

Bent u zich bewust van bovenstaande scenario’s?
Laat ons dan uw administratie, boekhouding en kantooractiviteiten regelen.